RSS

Utolsó kommentek:

Heindl Péter 2016.05.18. 14:17:21

@Fekete Sámuel: A tudományos kutatás azóta az állításodat felülírta. Kiderült ugyanis, hogy valójában csak a "Fekete Sámuel" nevű személyeknek van hajlamuk különféle bűncselekményekre, méghozzá etnikai hovatartozásra tekintet nélkül. Különösen a gyűlöletbűncselekmények elkövetésére hajlamosak ennek a névnek a viselői. Örvendetes azonban, hogy állítólag ha lassan is, de visszaszorítható ez a hajlam.

Bejegyzés: Balogh Artúr - a roma provokátor

Fekete Sámuel 2013.09.15. 23:00:39

@Kistitok: A cigányoknak genetikailag kevesebb szinapszisuk van, valamint genetikailag hajlamosabbak a bűnözésre. Ők ugyanis igazából, a négerekhez hasonlóan, állatok. Utálatos állatok.

Bejegyzés: Balogh Artúr - a roma provokátor

Fekete Sámuel 2013.09.08. 00:16:37

Ugyan, egy vasalt inget barki fel tud venni...

Bejegyzés: Balogh Artúr - a roma provokátor

Kistitok 2011.08.17. 22:35:56

Különben a vonaton találkoztam Balogh úrral, beszélgetésbe elegeyedtünk (persze akkor még fogalmam se volt, ki ő), és valóban igen intelligens, értelmes fiatalembernek tűnt. Aztán adott egy névjegykártyát, mondta, hogy ír blogot, rákrerestem, de nem ismertem rá az írásai alapján. Én sem értem, mi lehet ez a kétféle megközelítésmód.

Bejegyzés: Balogh Artúr - a roma provokátor

_malatz_ 2011.04.03. 19:48:04

Hallottátok a hírt : Szijjártó Petiről ?!
nem kicsit meleg - csak néztem, mi van????

Bejegyzés: Életük kockáztatva dolgoznak a Farkaslyuki cigányok!

Celtic 2011.02.12. 18:01:50

A hir lehet igaz, de a kep miatt nagyon ironikus. Mintha egy atlag utepites lenne, ahol egy dolgozik, ot pedig zsebredugott kezzel alldogal.

Bejegyzés: Életük kockáztatva dolgoznak a Farkaslyuki cigányok!

Sliman 2011.02.05. 17:10:05

Miért hazudik Balogh Artúr is? Mert képtelen másra, egyszerűbb nem őszintének lenni és másokat egymásnak ugrasztani, mint a saját verejtékéből építeni azt, ami a lehetőségeihez mérten, vagy éppen annak ellenére a tisztessége és becsülete csorbulása nélkül kibontakozhat az életútján. Magyarán mondva: amíg lehet más f@szát verni a csalánnal, miért tegye a sajátjával, nem igaz?

Bejegyzés: Balogh Artúr - a roma provokátor

Paret Georg- Christoph 2010.12.01. 20:10:14

DE akkor ez a balogh miért hazudik, mint minden cigány????

Bejegyzés: Balogh Artúr - a roma provokátor

Paret Georg- Christoph 2010.11.27. 11:14:48

Talán in medias res ( vágjunk a dolgok közepében)! Szerénységem is szerepelt a meghívottak névsorában, igaz egy izgalmas kérdés, hogy vajon hogyan, kik által jutottak címemhez, elérhetőségemhez. Az esztergomi roma konferencia amelyen természetesen számos roma vett s nem roma vett részt, mit nem mondsz Paret. Én számomra már maga az is egy nagyon beszédes jelenségnek tűnt az, hogy a beharangozott, vagyis a meghívott, meghízott állami vezetők egy jó része távol maradt a konferenciáról. Sok minden kifogást, nyafogást, s váratlan eseményt, ügyet hivatkozási alapot lehet gyorsan találni, de talán úgy gondolom, inkább az lehet egy üzenet a többségi politika részéről, jelesül Kövér László, Scmitt Pál, Lázár János vagy akár Hegedűs Zsuzsa részéről, hogy nem fontos a roma kérdés, nem méltató különösebb érdeklődésre. Szép! Nem mondom, persze csak egy hipothesis csupán, de ez is megengedett, vagy legalább is reménykedek. Balog Zoltán államtitkár úr s Farkas Flórián mint szervezők, jelen voltak az utolsó percig, ez természetes, hiszen milyen érdekes lett volna az, ha maguk az érintett tárcák képviseletében mondjuk takarítónők képviseltették magukat. Hogy Hegedűs Zsuzsa, Scmitt Pál vagy Lázár miért maradt távol, hát legyen ez rejtély továbbra is. Miért a hangzatos nevek s annak felsorakoztatása, ne tán azért mert esetleg kínos lett volna, vagy tán azért mert esetleg író s olvasni tudó romák kérdései s felvetéseinek záporában zavart arcokat láthattunk volna a teremben? Miért? Balog Zoltán köszöntője némi reménnyel kecsegtette publikumát, magam mosolyogva szemléltem idős társaim arcizmait, ráncait s nevető szemeit. Magam is merészeltem provokatív, mi több szemtelen, egy a radikális hangvitelben hangszerelt kérdést fel tenni Balog Zoltán úrnak, amely a munkára irányult kérem, s nem kenyéradományra, nem is pénzre s nem is pozícióra, hiszen jó magam soha se voltam egyetlen egy cigány szervezet kegyeltje, nyalonca, bérence s katonája. Természetesen a politikusi jellemek ismeretének tükrében államtitkárunk drága az elbeszélés műfaját választotta, amely a kérdésem meg nem értésén alapul. Gratulálok, csak így tovább! Ez így korrekt.Balog államtitkár úr mellett meghallgathattunk a már ismert régi dallamokat, s lemezeket amelyeken recsegve zendült fel, s szinte betéve dúdoltam az ismerős siratódalokat, amelyben a zenész cigányok érdemeit s nincstelenségeit írta szét szólamokra egy cigány zenész, kinek érdemei ugyan vannak, de pénze s munkája sincs. Megjegyzem kedves zenész cigány társam, sok diplomás roma is hasonló helyzetben vár Godotra, hátha eljön! Ismert rigmusok, agyoncsépelt s lerágott szócafatok , sár dobálás, értékes polgármesteri munkálatok, beszámolók hangzottak fel az első két nap. Európai fogadtatás, patinás ünnepi külsők, fogadás jobbról tisztelgés egymásnak, s Farkas Flóriánnak, aki az üres, de ugyanakkor retorikai tehetséget felvillantó határozott, mi több eltökélt szándékát is nyomatékosította, amikor is arról beszélt, (zavarában) , hogy elszámoltatásra kerül sor. Elbeszélés mellett a mese s az utópia is szerepelt a palettán. Választékra nem lehet panaszunk, magam is a bőség zavarában kapkodtam tekintetem. A konferencia maga Rede (fecsegés) jegyében zajlott, ahol ígéretek s a valós tettek mezején már csak a halott szavak feküdtek, amelyek hallgatván sziszifuszi kínok közepette majdhogynem véresre vakartattam arcélemet, miközben felbukkant az az igen okos s bizonyára hatalmas tudással s mi több politikai zsenialitással rendelkező Osztojkán Ágika a Lehet Mocskos a Párt színeiben, mentem a látványtól a pofikámról olvadt le a maradék hús - már amit még nem kapartam le az altató s andalító szövegek hallatán. Na nem az igen okos s félművelt leányzó képének láttán, hanem azért mert fáj de nagyon, hogy ilyenek ülnek bent a magyar Parlamentben, de minek. Nem fogják elhinni, de Mohácsi -klán egyik tagja is jelen volt, helyes, hiszen így színes az amúgy is roma kavalkád. Mohácsi Erzsébet nyilván Viki magyar hangjaként szólalt fel, Igen , de valami ki maradt a nevezetesen a lopott pénzek, amelyből jutott a klán tagjainak jócskán . Ellenben szó esett Jászladányról, ami helyes, de a romák pénzéből ki lehetett volna azt a nyamvadt tandíjat! De mint tudjuk nem ez történt. Érdekes, sőt figyelemre méltó, hogy egyetlen egy baloldali roma politikus, politikusnő, megélhetési nyalonc, bérenc vagy kéjenc, felbérelt ordítozó, roma polgárjogi harcos sem tette tiszteletét a roma konferencián. Na ennyit a roma szeretetről s arról a híres nevezetesen ostoba platóni állításról, "hogy a hasonló a hasonlót kedveli". A realizmus kissé mát mutat, ugyanis az egykoron az állam pénzén meghízott díszcigányainkat vajmi kevéssé érdekli éhező, a putrikban megbúvók fajtársaik belső - Mongólia-beli állapotuk. Vagy tévedek? Ugyan az kellemetlen, s gond még hozzá sürgető nagy baj, amellyel semmit sem kezdett semmit sem semelyik pártocska, egy s fegyház. " Platónnal szólva, azt az embert szeretik, amely nem gond, illetve nem problémás!" - De akkor minek a beszéd, minek a Hegyi-beszéd, minek az altató?
Konferencia 2 .napja a kereszténység gyakorlásának jegyében telt, ökumenikus, katolikus s református atyák szolgáltatták fel a lelki fröccsöket, - szavak s áhítat kíséretében, miközben a hithű kommunisták Esztergom egyik lepukkant mocskos s füstös kis kocsmájában hörpintették a mise ital adagjukat,borukat proli bácsik s még ostobább proli nénik zagyva világában, ahol éppen Győzike gatyája körül folyt értekezés D-mollban, ha jól hallottam . Ez Magyarország s Európa! Hát itt tartunk,kedves faj, baj,kar tag, pad, elv s elvtelen rassz s rossz társaim, ez kell, hogy ostoba, faragatlan, a mindenkori tőke érdekeinek alárendelt fagyasztó akarom mondani, fogyasztó módján pörögj a pénz s szenny forgatagában, ahol tilos az észre történő támaszkodás!!!! Gyönyörű!
Államtitkáraink nem adnak munkát a filozófusnak, akárcsak az a fél hülye a maradék agyát is elvesztő Horn Gyula, ekként tesz ez a kormány is, hiszen beszél arról, ami mér minden vízcsapból folyik, amiről már a meg sem születő csecsemő is többet tud, mint maga a szociológus társadalom, igen hasznos s művelt alakjai Iványi doktorral az élen! Sic, menjenek s inkább vegyék ki részüket a mezőgazdaság modernitásában, zB (pl,m ) színezzenek kukoricaszemet! Nem volt jelen a zsidó egyház, zsidó média, zsidó libsi bibsi-popsik képviselői, de minek is, hiszen tettekre, valós értékekre, valós helyzetek azonnali megoldására, pénzre s pénzre van szükség, na és munkára, - de hát ez mind, mind gond, kedves cigány társaim, amely GOND, amely fájó amely megoldást, s nem csak szájakat vagy seggeket igényel! Ez van, az ösztöndíjról semmi infó, de minek is, hiszen most történik meg az alkalmassági, majd az ártalmatlan faji, genetikai, biológiai, s egyéb kompetencia vizsgálat, megfelelni tudás alkalmazkodási készség, behódolás, esetleg a nyelv s annak méretére kitérő vizsgálat, amely Farkas Flórián előtt megjelenés zár, s ha megfeleltél kedves cigány társam, jó eséllyel még egy darabig pénzhez, jobb híján munkához is juthatsz a párt Farkas Flórián na meg a párt kegye révén, Ugyanakkor a magamfajták esélye vetekszik a vöröshagymában megbúvó proletár öntudat szintjével, s marad a külföld, ahol új reményekkel új élettel mindent megtagadva lehetek jó kis fiú! Ennyi majd folytatás következik! üdv mindenkinek!
Georg Paret (magyar hangja orsos györgy ) 1 boldogtalan tudat!!!

Bejegyzés: Balogh Artúr - a roma provokátor

Paret Georg- Christoph 2010.11.27. 09:43:32

Tisztelt Balogh Artúr Úr!
Nevem, Georg Paret több diplomás PhD -kutató. Tegnap találkoztunk Esztergomban, ahol egy konferencia került megrendezésre. Roma felzárkózás nemzetközi konferencia. Beszélgetésünk egy ígérettel zárult részemről, amikor is azt mondtam, hogy írni fogok Önnek egy véleményt, kritikát ha úgy tetszik egy véleményt a mai roma helyzetről, s na és a konferenciáról, amelynek talán a felzárkózás s kizárás címen kellett volna beharangozni, - kérem biztosítson lehetőséget, fórumot, ahol közzé tehetem írásomat, vagyis az ígéretemhez híven publikálhatok. Köszönettel s tisztelettel >Georg Paret

Bejegyzés: Balogh Artúr - a roma provokátor

joco balogh 2010.10.26. 22:51:54

@Nzoltan: zoltán öszinte ember bevalota hogy ö büdös

Bejegyzés: Balogh Artúr - a roma provokátor

joco balogh 2010.10.26. 22:45:34

@Slayer7: a cigányok nem raszisták hanem ez magyar virus ami meg fertözi a tiszta szivü cigány embert

Bejegyzés: Balogh Artúr - a roma provokátor

Senkifia 2010.08.27. 23:44:59

@Angyalfiu666: származása kizárja a rasszizmust? Rasszizmus az,amikor faji hovatartozása miatt utálok,gyűlölök egy másik embert. Idéznék artúrótól:" mocskos nácisertés gádzsó magyarok"...ugye a nácisertés érthető. A gádzsó az a "paraszt",mint pejoratív jelző,lévén,hogy kultúrlény létére nincs tisztában(ahogy ezen szót használó romák sem) azzal,hogy a "paraszt" egy értékjelző szó ,és mint ilyen, ellentmondás szitokszóként használni . És mindezek után a "magyarok" felteszi a koronát a legszíntisztább, Hitler agyához méltó, rasszizmusra, amire szerinted artúró,származása miatt,képtelen. Előbb a szavak értelmével kéne tisztában lenni, utána lehetne drukkolni egy ilyen szenny bloggernek,mint artúró. Semmi egyébre nem jó ez a fasiszta blogolás,mint hogy a normális embereket is a romák ellen lázítsa. Nem hiszem,hogy jó lenne az a romáknak,ha mindenki feltétel nélkül utálná őket.

Bejegyzés: Balogh Artúr - a roma provokátor

Archenemy 2010.07.07. 18:22:11

@Angyalfiu666: "Balogh Artúr a származásánál fogva fizikai lehetetlenség, hogy rasszista beállitottságú lenne."

Mitől ne tudna egy cigány rasszista lenni? Tudod te, mit jelent az a szó, hogy rasszista?

Bejegyzés: Balogh Artúr - a roma provokátor

Gonosz Nyuszi 2010.05.26. 18:30:27

Artúr nem utálja Mohácsi Viktóriát.

Bejegyzés: Balogh Artúr - a roma provokátor

Slayer7 2010.05.18. 12:47:17

Szóval, akkor most kitől kell félni?

Bejegyzés: Mindig van kitől félni!

Slayer7 2010.05.18. 12:44:08

@Angyalfiu666: Balogh miért ne lehetne rasszista? A rasszizmus célpontjai nem csak cigányok lehetnek, hanem magyarok is. Ez a nyomorék mindenkinél magasabb rendűnek tartja a cigány fajt.

Bejegyzés: Balogh Artúr - a roma provokátor

Keresel valamit?

Az alábbi form segítségével kereshetsz a site-on:

Nem megy? Értesíts egy kommentben, hogy utánajárhassunk!

Haverok

Ezt a sablon.html-ben lehet szerkeszteni...

3. oszlop

Ezt a sablon.html-ben lehet szerkeszteni